Sau Sơn Tùng MTP, Who Next?

Thảm lót sàn ô tô 5D 6D cho Mec C300 AMG 2021
🎶 Sau Sơn Tùng MTP, Đây là ca sĩ thứ 2 trong showbiz làm thảm Green Auto.
Anh ấy là một Hot Rapper.
Tuy nổi tiếng mà bạn anh ấy rất thân thiện.
Lắp đặt xong, ảnh chạy lại cám ơn rồi bắt tay mình ko dưới 3 lần.
Do ngại truyền thông nên hình đăng phải che lại.
Chúc bạn ngày càng có nhiều thành công trên con đường âm nhạc. 🎵 🎶
Thảm 6D cho Mec C300 AMG 2021
Thảm Ghế Lái Mec C300 AMG 2021
Băng 2 Thảm 6D Mec C300 AMG 2021
Băng 2 Thảm 6D Mec C300 AMG 2021
Ghế Phụ Thảm 6D Mec C300 AMG 2021
Ghế Phụ Thảm 6D Mec C300 AMG 2021
0327764664